Landgoed Sollewerf

HISTORIE

Archeologische waarden

Landgoed Sollewerf is gelegen aan de rand van het dal van een stuwwal op de droge zandgrond, de stuwwal behoort eveneens tot het landgoed. Op de droge zandgronden waren lagen leem te vinden, waar het ijzer zich had opgehoopt. Daardoor ontstonden de zogenaamde klapperstenen, waaruit ijzer werd gewonnen voor de ijzerproductie. In de nabijheid van het landgoed zijn diverse grafheuvels en grafvelden gevonden. Door de droge ligging aan rand van stuwwal hadden de jagers zich hier gevestigd.

Geschiedenis

In 1931, stichtte de vakcentrale N.V.V. een vakantie- en studieoord (n.a.v. het afscheid van Pieter Jelle Troelstra) en werd er een houten gebouw gebouwd, waar de vakbondsleden met hun gezinnen in de vrije natuur konden verblijven, de overige tijd van het jaar werd het gebruikt voor conferenties en cursussen. Vanuit het Troelstra-oord, aan de overzijde van het huidige Landgoed Sollewerf keek je uit op het heidegebied.

In 1934 werd er een zomerhuis op de heide gebouwd door  met de omringende gronden, genaamd Landgoed Sollewerf, het gebied was bestemd voor de ontwikkeling van twee landgoederen van ieder 50 ha, echter door de crisis is er van dat plan niets terechtgekomen. Er werden telkens weer kavels opgesplitst en in 1936 is de heide omgezet naar bos voor naaldhout-productie. In 1965 werd het zomerhuis verbouwd.

In 2010 zijn de aangesloten percelen overgenomen en samengevoegd tot Landgoed Sollewerf en van het Ministerie van Economische Zaken -Landbouw en Innovatie-  de  officiële status als gesloten landgoed gekregen.

Ecologie

In 2003 is het landgoed aangekocht. In eerste instantie zijn de bossen uitgedund zodat de heide weer kon herstellen. Hierna is landgoed opnieuw onder handen genomen en zijn laanbomen; de eik en rode en groene beuk aangeplant. Daarnaast ruim 6.500 bomen waarmee we het grasland aan de voorzijde geheel hebben dicht geplant, zodat een unieke open plek is ontstaan midden in het bos. Door de zware storm in 2007 zijn ruim 200 bomen zijn gesneuveld en hebben we hiervoor nieuw bos voor aangeplant met soorten die hier oorspronkelijk voorkwamen zoals de hazelaar, de krent, de jeneverbes, de rode beuk en de eik. Langs alle paden hebben we 4.500 rododendrons aangeplant wat met name een prachtig gezicht is in voorjaar. In 2011 hebben we enorme solitaire bomen aangeplant; 3 rode beuken op een open plek in het bos zodat diepte ontstaat. De oude zichtas is hersteld, ook zijn er drie grote eiken geplaatst als solitaire bomen.

 

Op het landgoed komen vele beschermde diersoorten voor, waarvan nesten het gehele jaar door beschermd zijn van onder meer de gierzwaluw en de  buizerd. Vleermuizen gebruiken de vijver als fourageerplaats en zijn in de zomer, tijdens de schemering goed waarneembaar. Dassen op het Landgoed worden  regelmatig waargenomen en sporen kun je hiervan duidelijk zien op de paden die langs Landgoed lopen waar ze de boel omwoelen op zoek naar iets eetbaars. De boommarter bouwt met regelmaat een nest in Charming Cottage. Reptielen zoals de hazelworm, de adder en de kamsalamander hebben hier hun habitat gevonden. De vijver biedt ruimte aan voortplanting van padden en kikkers. Iedere dag worden reeën waargenomen, voornamelijk in vroege morgen en tegen de avondschemering.

Eigenaar

Eigenaar Marc Flipsen is eerder werkzaam geweest in de bosbouw, in binnen- en buitenland. Door zijn betrokkenheid met de natuur heeft hij in het landgoed geïnvesteerd, zodat het weer zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat is hersteld. Daarnaast heeft hij gewerkt met natuursteen en is hier nog steeds in werkzaam. In 2012 besloot hij op het landgoed een Bed and Breakfast op te zetten als een nevenactiviteit. Ondertussen is de B&B met recht succesvol te noemen. Het doel is om het landgoed verder te ontwikkelen en te investeren in een duurzame verdere natuurontwikkeling.